02 lipca 2010

Stypendia Marszałka 2010/2011

W celu otrzymania stypendium komplet dokumentów należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2010r. w Księgowości szkoły.

O stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie 3 następujące warunki:
1.uczące się , studiujące w trybie dzienny
2.osiągające najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok w nauce min. 4,0
3.średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 504,00 zł brutto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci. Dla tych kwota nie może być wyższa niż 600,00 zł brutto

Szczegółowy regulamin wraz z kompletem dokumentów do pobrania w paczce.